Barnfyrhjulingar


Regler för banfyrhjulingar 

Barnfyrhjulingar med bensinmotor får enbart köras på inhängnat område eller på tävlingsbana, barnen måste även använda hjälm. 

barnfyrhjulingar med Elmotor med en hastighetsspärr på max 20km/h får köras av barn på cykelbana, barnen måste använda hjälm.